Bemötande av kunder med en ätstörning

Enligt Reuters känner 9 av 10 tonåringar att modeindustrin och media påverkar dem att hylla ett underviktigt kroppsideal.

 

Ätstörningar och kroppsfixering går allt längre ner i åldrarna och bara i Sverige finns det över 100 000 personer som idag lider av en ätstörning. Detta är troligtvis ett mörkertal. Men med mer kunskap i ämnet kan vi alla hjälpa till att förebygga ätstörningar.

 

Personer som lider av t ex anorexi har oftast en väldigt skev självbild, de ser sig själva som större än vad de är i verkligheten.

En ätstörning har många ansikten. En som ser väldigt smal ut behöver inte nödvändigtvis vara en anorektiker.

 

Att bemöta en kund som tros lida av en ätstörning kan vara svårt. Men med rätt verktyg kan man göra det utan att känna att man kränker dennes integritet.

 

Vad är då en ätstörning och vad finns det för myter kring personer med en ätstörning? Vilka är de tidiga tecknen och hur kan du lära dig att tyda dem?

Denna utbildning handlar om hur er personal får era kunder att känna sig bekväma i provrummet och lär dig hantera situationer där kunden till exempel frågar om hon/han "ser tjock ut" i plagget.

 

Under utbildningen får deltagarna också träna praktiskt på att hantera situationer i verkliga möten med kunder som har en ätstörning.

 

Här blandas även myter & fakta om ätstörningar. Innehållet bygger dels på forskning om ätstörningar men också på min egen erfarenhet som f.d. bulimiker med ett stort modeintresse.

 

Tidsram: ca 2 timmar

Klicka här för att läsa referenser

 

Utbildningen hålls även på engelska

Boka utbildningen här